Galego

Cambiar idioma

cambiar aeroporto

Aeroporto Vigo

Ir a versión escritorio

Forzas de seguridade

Forzas e Corpos de Seguridade para atender aos pasaxeiros e garantir a súa seguridade.

Policía

Guardia Civil

  • Teléfono: 986 268 293

Cuerpo Nacional de Policía

  • Teléfono: 986 268 224