Aneu a versió escriptori

Forces de seguretat

Forces i cossos de seguretat per atendre els passatgers i garantir la seva seguretat.

Policia

Cuerpo Nacional de Policía (Cos Nacional de Policia)

Guàrdia Civil

Guardia Civil (Guàrdia Civil)

Oficina d'atenció al passatger