Català canviar aeroport

Aeroport Girona-Costa Brava

Aneu a versió escriptori

Forces de seguretat

Forces de Seguretat per atendre els passatgers i garantir la seva seguretat.

Policia

Guardia Civil

  • Telèfon: 972 186 668

Mossos d'Esquadra

  • Telèfon: 972 186 802

Cuerpo Nacional de Policía

  • Telèfon: 972 186 669