Català canviar aeroport

Aeroport Girona-Costa Brava

Aneu a versió escriptori

Accés a Internet

Punts d'accés, connexions sense fil i altres serveis.

Wi-Fi

Zona wifi

Servei gratuït ofert per Aena en connectar-se a la xarxa AIRPORT FREE WIFI AENA. És possible registrar-s’hi per correu electrònic, Facebook, LinkedIn o Aena Club Cliente. L’accés és àgil i sense codis, i permet el registre de diversos dispositius per l’usuari.

Descobreix com funciona el servei wifi

Correu electrònic: serviciowifi@aena.es

  • Atenció al client: 900 928 053