Debido á crise sanitaria do COVID-19, non se permite viaxar salvo por razóns inaprazables. Se este é o teu caso, consulta coa túa aerolínea sempre antes de voar e lembra que é obrigatorio o uso de máscara no transporte. Non acudas ao aeroporto con máis de 90 minutos de antelación e mantén a distancia de seguridade con calquera persoa. .

Todos os voos mostrados son voos programados. Se desexa saber se se cancelou un voo, póñase en contacto coa súa compañía aérea.

O servizo proporciona información sobre os voos programados desde 2 horas antes a 24 horas despois da consulta (-2/+24).

Estes son os datos máis actualizados do voo de que dispón Aena. Aviso de responsabilidade